Utanförskap

SD har rätt i en sak. Utanförskap skapar problem. Men det beror inte på invandrare eller sexuell läggning. Det beror känslan av att inte tillhöra samhället. Att känna sig oönskad. Det är inte konstigt. Vårt samhälle har byggts länge så att besluten fattas långt från den som berörs. Möjligheten till påverkan känns som liten. Bor man i en betongförort så känner man sig rätt osynlig.

Om man känner sig exkluderad, varför ska man då hjälpa till med skatt? Varför ska man då se polisen som vänner som vill hjälpa?
Om man går till soc för att kunna få mat på bordet och man får intyga att man inte är drogberoende för 8 gången i rad? Varför ska man då se soc som en hjälpande hand och inte som en misstänksam misstroende anklagelse?

Hela 1900-talet har väst kunnat bygga upp sina ekonomier tack vare en god tillgång på billig energi i form av olja. Oljan stiger i pris och vi får finanskriser på rad som följd. Vi har inte längre billig energi som motor till vår ekonomi. Jag tror på fullaste allvar att en ekonomisk kris som saknar motstycke i den moderna historien kommer komma när all lättillgänglig olja är slut. Då kommer samhällen som har mycket utanförskap att falla sönder totalt.

Därför engagerar jag mig i MP som på allvar ser den ankommande stormen och vill anpassa vårt land och vår värld så att den kan stå emot.

Kommer det kosta? Ja, för stunden kommer det kosta. Men vi kommer kunna rida ut stormen ganska oskadda om vi har byggt ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och som inte är beroende av den (idag) billiga fossila energin.