Vadå inte människa?

Sci-fi författaren Isaac Asimov tar upp en intressant tanke i sin bok Den nakna solen. Vad krävs för att en människa ska sluta betraktas som en människa. Nyligen skrevs det på en Facbooktråd att människor som går med i terrorgrupper som IS inte kan klassas som människor.Var går gränsen? Läser man Nordisk familjebok från mellankrigstiden framställs Afrikaner som något helt annat än en människa. Sverige var under samma period väldigt stolta över vårt institut över Rasbiologi. Nazitysklands människosyn sorterade bort alla personer som inte höll måttet. Idag kan en svart man skjutas i USA utan att den som gjorde det straffas.

Så var går gränsen? Är det språk som avgör? Är ett foster med medfödd skada som upptäcks i tid för att göra en abort en människa? Är en massmördare dömd till dödsstraff en människa? Är tiggare människor? Är terrorister eller personer som dödar i en religions namn människor?

Många uttrycker att alla dessa fall inte är ”riktiga” människor. Att vandra på en sådan väg är farlig. Öppnar man upp för att inte alla är människor är det väldigt lätt att det går fel.

I Den nakna solen av Issac Asimov så får en robot reda på att definitionen på en människa är bara de som talar med en viss dialekt. Alla andra är inte människor och kan därför avlägsnas (dödas) av roboten. Detta trots att den lyder under de strikta ”Robotikens tre lagar” som förhindrar att den kan skada människor.

Öppnar vi upp för att alla inte ska ses som människor kan det med lätthet användas även mot oss själva. Vissa föds med mentala handikapp och behöver stöd i vardagen. Andra skadas under uppväxt eller i sitt vuxenliv så att de kan begå fruktansvärda handlingar.

Men vi är alla människor!