Ojnareskogen – kampen är inte över

En lång kamp att bevara Ojnareskogen är äntligen över. Tidigare idag fattade regeringen beslut om att skapa ett så kallat Natura 2000-område som i praktiken kommer skydda den vackra miljön kring Bästeträsk.

ojnareskogen

Men kampen är inte över. Nu börjar istället den viktiga kampen för oss politiker på Gotland att hjälpa de arbetare och företag som drabbas av en eventuell neddragning av kalkbrytningen på norra Gotland. Det kommer ett jobbpaket från Regeringen och som skall användas i samband med Region Gotland. Det kommer vara en hjälp, men det behövs engagerade politiker om jobbpaketet skall lyckas.

Men det krävs också ett stort engagemang för att göra naturen tillgänglig för besökare och företag som arbetar inom grön turism. Även där kan politikerna på ön skapa fler arbetstillfällen och hjälpa landsbygden på norra Gotland att växa.

Så kampen är långt ifrån över. Det är nu politiken på allvar får bekänna färg.